We Wrocławiu dość wcześnie zaczęto prace nad projektem uchwały krajobrazowej. Jeszcze zanim powstał projekt uchwały, w 2014 r. w mieście powołano park kulturowy, który uporządkował historyczne centrum miasta. Za przygotowanie uchwały odpowiada Wydział Architektury i Zabytków, którego powstanie jest efektem reorganizacji w Urzędzie Miejskim.

Pierwsze spotkanie konsultacyjne odbyło się we wrześniu 2017 r., a kolejne w kwietniu 2021 r.: https://www.wroclaw.pl/rozmawia/jaka-bedzie-uchwala-krajobrazowa-e-spotkania.

Projekt uchwały do publicznego wglądu wyłożono na przełomie kwietnia i maja 2021 r. Uwagi można było wnosić do 24 maja 2021 r. Obecnie na stronie www nie ma dostępu do projektu uchwały: https://bip.um.wroc.pl/artykul/376/51240/projekt-uchwaly-w-sprawie-zasad-i-warunkow-sytuowania-obiektow-malej-architektury-tablic-reklamowych-i-urzadzen-reklamowych-oraz-ogrodzen . Wiadomo, iż w zeszłym roku projekt dwukrotnie prezentowano jednostkom miejskim i spółkom miejskim.

 Projekt we Wrocławiu w szczegółach

Wrocławski projekt napisano odmiennie od pozostałych.  Innymi słowy Wrocław określa konkretne miejsca, w których może stanąć nośnik w konkretnym formacie.

W skrócie regulacje uchwały przedstawiają się następująco:

 • strefy – brak tradycyjnego podziału różnicującego zasady sytuowania nośników. Ze względów organizacyjnych miasto jest podzielone na ponad 100 obszarów, z których każdy jest opisany w oddzielnym punkcie z naniesionymi lokalizacjami, w których można ustawić słup reklamowy i tablicę małego, średniego, dużego lub wielkiego formatu;
 • maksymalny format reklamy wolnostojącej – 36m2;
 • dominującym formatem jest CLP oraz tablice do 9m2;
 • reklama na elewacji podczas remontów – może być eksponowana maksymalnie na 1/3 powierzchni siatki ochronnej maksymalnie przez 1 rok, ponownie można ją umieścić po upływie 10 lat;
 • reklama na elewacji – tylko niewielkie formy;
 • szyldy – ich liczba i wielkość zależy od wielu czynników;
 • reklama cyfrowa – dopuszczona na formacie do 18m2 , ale z zastrzeżeniami, ograniczeniami i wyjątkami;
 • murale – 10% powierzchni muralu może zawierać treści reklamowe;
 • okresy dostosowania – 2 lata w zależności od strefy;
 • warunki dostosowania – określono częściowo;
 • prawa nabyte – częściowo uwzględnione.

Obecnie trwają prace nad przekazaniem projektu do Rady Miejskiej Wrocławia. Zapewne to tam zapadnie decyzja, czy projekt trafi pod głosowanie na sesję Rady Miasta, czy też będzie powtórnie wyłożony.  Tymczasem nie wiadomo, czy wprowadzone poprawki mają charakter istotnych zmian.

Kalendarium prac nad uchwałą Wrocławia znajduje się na stronie: https://bip.um.wroc.pl/artykul/203/63308/kalendarium-uchwaly-krajobrazowej-wroclawia

Ze zrealizowanym projektem Parku Kulturowego można zapoznać się pod adresem: https://www.wroclaw.pl/park-kulturowy-wroclaw

Więcej o uchwałach krajobrazowych przeczytasz: Uchwały krajobrazowe w największych miastach w Polsce. Przegląd sytuacji, marzec 2023 r. – Jet Line