We wtorek 11 lipca 2023r. na Sesji Rady Miasta Poznania po raz kolejny uchwalono uchwałę krajobrazową. Po raz kolejny, ponieważ pierwsza uchwała krajobrazowa w Poznaniu została przyjęta pod koniec stycznia br.

Uchwała ta nie weszła jednak w życie, gdyż została unieważniona w całości przez rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody.  Wojewoda z pewnością nie miał wyboru. Błędy proceduralne, niejednoznaczne zapisy i przekroczenie upoważnienia ustawowego były ewidentne.

Miasto nie zaskarżyło rozstrzygnięcia nadzorczego Wojewody. Do projektu wprowadzono poprawki, dostosowujące dokument do wytycznych zawartych w rozstrzygnięciu nadzorczym. W kwietniu projekt wyłożono do publicznego wglądu. Można było oczywiście składać do niego uwagi, z których żadna istotna nie została uwzględniona. Nie została uwzględniona, gdyż Urząd nie planował ich uwzględniać. Na sesji padło stwierdzenie „Mnożycie Państwo coraz bardziej wyimaginowane problemy(…) Nie damy się sprowokować żeby wprowadzać inne uwagi”.

Uchwała krajobrazowa – okres dostosowania

W projekcie znalazła się jednak jeszcze jedna bardzo istotna zmiana. Skrócono do jednego roku,  5-cio letni okres, w którym będzie należało dostosować (dostosowanie prawie w każdym przypadku polega na demontażu) nośniki, istniejące w dniu wejścia w życie uchwały. Być może miała być swoista „kara” dla Wojewody za unieważnienie poprzedniej uchwały.

Niewątpliwe skorzysta na tym zapisie miasto. Spółka miejska będzie bowiem zarządzać większością  terenów w mieście na których będzie można ustawić reklamę  (nie będącą szyldem). Będzie to możliwe dzięki konkretnym zapisom uchwały krajobrazowej. Stracą natomiast prawie wszyscy przedsiębiorcy prowadzący działalność w Poznaniu, ponieważ uchwała krajobrazowa nie dotyczy jedynie firm reklamowych, ale przede wszystkim identyfikacji wizualnej każdej działalności prowadzonej w mieście. Miasto nie zadało sobie trudu, aby oszacować nawet tę kwotę. Ktoś może zacząć się zastanawiać jak to możliwe. Wiele odpowiedzi można znaleźć w wystąpieniu pokontrolnym Najwyższej Izby Kontroli z 6 kwietnia 2023. Izba zajmowała się przede wszystkim nieprawidłościami związanymi z przestrzeganiem zasad umieszczania reklam w przestrzeni publicznej.

Niejednomyślne głosowanie

Myślę, że dało to do myślenia wielu osobom. Do tej pory jednomyślne głosowanie za przyjęciem uchwały krajobrazowej było normą. Poznań bez wątpienia złamał tę regułę. Za przyjęciem uchwały zagłosowało 23 radnych. Przeciw było 8-miu radnych. Trochę dziwię się tym 23 radnym, którzy po wypowiedzi Trzeciego Zastępcy Prezydenta Poznania Bartosza Gussa zagłosowali za wprowadzeniem uchwały. Bartosz Guss mówiąc o uchwale powiedział: „Dajmy sobie pół roku czasu. Zobaczymy jak ona funkcjonuje, co jest w niej do poprawienia i tę procedurę przeprowadźmy.”

Gratulacje. To tak, jakby inżynier powiedział: zbudujmy dom według tego projektu, a jak zobaczymy, że się wali to coś wymyślimy i poprawimy.

Każdy kto trochę interesuje się tematem z pewnością wie, że ta uchwała zawiera wiele błędów i nieprawidłowości.

Wydaje mi się że najlepiej sprawę podsumował radny Krzysztof Rosenkiewicz: „Wyszedł zakalec. Wojewoda stwierdził że nie da się tego jeść. Włożył go jeszcze raz do pieca. Jeżeli włożymy ciasto z zakalcem do pieca, to i tak wyjdzie nam ciasto z zakalcem”.

Ważne linki:

Z projektem uchwały  można zapoznać się pod linkiem:

https://www.poznan.pl/mim/wortals/krajobrazowa/news,9940/komunikat-o-wylozeniu-projektu-uchwaly,204119.html

Z raportem NIK można zapoznać się pod linkiem:

https://www.nik.gov.pl/kontrole/wyniki-kontroli-nik/pobierz,lpo~s_22_004_202206031356241654257384~id0~02,typ,kj.pdf

Więcej o uchwałach krajobrazowych:

Uchwały krajobrazowe w największych miastach w Polsce. Przegląd sytuacji, marzec 2023 r. – Jet Line