Jak wygląda uchwała krajobrazowa w Poznaniu?

Uchwałę intencyjną, Poznań przyjął najpóźniej ze wszystkich miast G8 – w marcu 2017 roku. Prace nad projektem trwały od początku 2017 roku. Od maja 2019 r. można było zapoznać się z projektem uchwały. W lutym 2021 roku, odbyło się pierwsze wyłożenie projektu. W październiku drugie, a we wrześniu 2022 roku – trzecie.

24 stycznia 2023 roku, na Sesji Rady Miasta Poznania została przegłosowana uchwała krajobrazowa.

27 lutego 2023 roku. Wojewoda Wielkopolski wydał rozstrzygnięcie nadzorcze, unieważniające w całości poznańską uchwałę krajobrazową. W rezultacie wojewoda zwrócił między innymi uwagę na trzy błędy formalne:

– nieprzekazanie radzie miasta nieuwzględnionych przez prezydenta uwag, dotyczących między innymi murali;

– niejednoznaczne zapisy dotyczące dostosowania reklam do zapisów uchwały;

– przekroczenie ustawowych kompetencji w kwestii regulacji nielegalnych reklam.

Miasto nie zaskarżyło rozstrzygnięcia nadzorczego wojewody. Do projektu wprowadzono poprawki, dostosowujące dokument do wytycznych zawartych w rozstrzygnięciu nadzorczym. W kwietniu projekt wyłożono do publicznego wglądu. Można było oczywiście składać do niego uwagi, z których żadna istotna nie została uwzględniona. 11 lipca 2023 roku na sesji Rady Miasta Poznania po raz kolejny uchwalono uchwałę krajobrazową. W projekcie znalazła się jednak jeszcze jedna bardzo istotna zmiana. Skrócono do jednego roku,  5-cio letni okres, w którym będzie należało dostosować nośniki istniejące w dniu wejścia w życie uchwały (dostosowanie prawie w każdym przypadku polega na demontażu). Ograniczono również możliwość stosowania nośników cyfrowych.

Poznański dokument jest napisany przejrzyście, zrozumiale.

W skrócie zapisy uchwały krajobrazowej przedstawiają się następująco:

  • strefy – są 4: staromiejska, centrum i historyczne dzielnice, zurbanizowana, przyrodnicza;
  • maksymalny format reklamy wolnostojącej – 18m2;
  • reklama na elewacji podczas remontów – może być eksponowana maksymalnie na 50% powierzchni siatki ochronnej przez 1 rok, ale ponownie można ją umieścić po upływie 5 lat;
  • reklama na elewacji – tylko niewielkie formy; na ścianach ślepych w obszarze zurbanizowanym do 36 m2;
  • szyldy – liczba, wielkość zależy od typu nośnika i strefy;
  • reklama cyfrowa – jest niedoprecyzowana;
  • murale – od 5% do 50% powierzchni elewacji w zależności od strefy;
  • okresy dostosowania – 1 rok;
  • warunki dostosowania – określono częściowo wyłączając z nich wiaty przystankowe;
  • prawa nabyte – częściowo uwzględnione.

Specyficzne podejście do reklam

Kilka firm zaskarżyło uchwałę, 25 stycznia 2024 roku. WSA w Poznaniu, uchylił wszystkie zapisy dostosowujące. O konsekwencjach tego wyroku pisałem we wstępie. Obecnie strony czekają na uprawomocnienie wyroku. Po tym czasie dowiemy się, czy ktoś złożył skargę kasacyjną do NSA. Przed Poznaniem  jeszcze 3 inne sprawy w WSA, dotyczące uchwały, jednak ich terminy nie zostały jeszcze wyznaczone.

Należy wskazać specyficzne podejście do kwestii reklam przez miasto. W 2018 roku Poznań przekazał słupy reklamowe pod zarząd spółki miejskiej – Międzynarodowych Targów Poznańskich (MTP). W lipcu 2019 roku zakończył się przekazywania MTP również wiat przystankowych. Oznacza to przede wszystkim, że miasto Poznań  jest właścicielem firmy outdoorowej, która zarządza jednymi z najciekawszych lokalizacji w mieście. Buduje też sieć nośników backlight 18m. Tę sprawę zdecydował się zbadać NIK (Najwyższa Izba Kontroli). W listopadzie 2022 roku w wystąpieniu pokontrolnym, NIK negatywnie ocenił realizację zadań dotyczących zarządzania reklamą w przestrzeni miejskiej Poznania w latach 2018-22. Miasto odniosło się do uwag. W maju 2023 roku ukazał się końcowy raport NIK: https://www.nik.gov.pl/kontrole/S/22/004/LPO/

Wydział Urbanistyki i Architektury udostępnia stronę z informacjami o uchwale i rozstrzygnięciu nadzorczym: https://www.poznan.pl/krajobrazowa/

Od lutego 2018 r. Poznań ma park kulturowy, który obejmuje głównie obszar Starego Miasta: https://www.poznan.pl/mim/main/o-parku-kulturowym,p,39836,39839.html

Więcej o uchwale krajobrazowej:

Uchwała krajobrazowa w Poznaniu – Jet Line

Krajobraz po bitwie Poznań – Biedronka – Jet Line