ODPOWIEDZIALNY BIZNES

Odpowiedzialna reklama

Odpowiedzialność biznesu i zarządzających firmami ludzi polega na realizowaniu strategii biznesowej w sposób, który bierze pod uwagę oczekiwania otoczenia, respektuje jego prawa oraz odpowiedzialnie egzekwuje obowiązki.

Firma nie działa w próżni. Otoczeniem każdej firmy są jej pracownicy, klienci, dostawcy, partnerzy – w biznesie i w relacjach społecznych, środowisko.

Świadoma troska o dobry balans między zyskiem a niekorzystnym wpływem firmy na otoczenie, jest przywilejem i wyzwaniem.

KOMUNIKACJA W PRZESTRZENI PUBLICZNEJ

LEGALNA REKLAMA SYSTEMOWA

Uważamy, że wymiarem odpowiedzialności branży reklamowej jest sposób prezentowania komunikatów w przestrzeni publicznej.
Wiemy, jakie kontrowersje wzbudza reklama nielegalna, niesystemowa, niezgodna z przepisami. Śledzimy prace nad wdrażaniem tzw. ustawy krajobrazowej i aktywnie uczestniczymy w spotkaniach oraz konsultacjach społecznych. Podzielamy ideę dbałości o otoczenie i likwidacji chaosu, w tym reklamowego. Porządek w przestrzeni jest tematem dyskutowanym od lat. Konsekwentnie wyrażamy stanowisko, że do przestrzennego chaosu w ogromnej mierze przyczyniają się niespójne przepisy i brak skutecznej ich egzekucji.
O ustawie krajobrazowej oraz procesach uchwałodawczych piszemy na blOOHu. Zapraszamy do poznania naszego stanowiska w załączonej prezentacji.

DŁUGIE ŻYCIE REKLAMY CZYLI RECYCLING BANERÓW

REKLAMA MA MOC

Jesteśmy ekspertami od komunikacji wizualnej i reklamy zewnętrznej. Wiemy, jak zaprojektować plakat reklamowy, wyprodukować reklamę i zaplanować jej ekspozycję. Do wielu punktów i obszarów, w których staramy się doradzać i reagować, dołączył aspekt środowiskowy.
W jaki sposób? W komunikacji ważne jest stworzenie dobrej przestrzeni. Jeśli przyjmiemy za Antoine de Saint-Exupérym, że ziemi nie odziedziczyliśmy po naszych przodkach, tylko pożyczyliśmy ją od naszych dzieci to powiedzmy inaczej: ważne jest stworzenie i utrzymanie dobrej przestrzeni. Plakaty są poddawane odzyskowi energetycznemu. Reklamy wydrukowane na materiałach winylowych, które spełniły swój cel, po pocięciu i zmieszaniu z wysokoenergetycznymi tworzywami, stają się paliwem alternatywnym w cementowni. Reklama naprawdę ma moc!

KAMPANIA NON PROFIT W OUTDOORZE

Lubimy pomagać

Nasze nośniki funkcjonują w przestrzeni publicznej. Ich zadaniem jest zwrócenie uwagi na komunikat. Możliwości outdooru angażujemy w realizację akcji społecznych i projektów kulturalnych, udostępniamy nośniki, służymy doświadczeniem technicznym. Łączymy siłę reklamy ze społeczną funkcją przestrzeni publicznej. Lubimy pomagać.

Jeśli chcieliby Państwo zaprosić nas do współpracy, prosimy o kontakt z Agnieszką Maszewską, agnieszka_m@jetline.pl tel. 22 839–78–74, 0 605 651 463

ŻAGLE TO TEŻ OOH

FUNDACJA REJS ODKRYWCÓW ZAPRASZA

Fundacja Rejs Odkrywców organizuje rejsy morskie z udziałem młodych ludzi, którzy mają trudniejszy start w dorosłe życie. Fundacja Rejs Odkrywców działa od grudnia 2012 roku. Powołali ją Michał Ciundziewicki i Marcin Maszewski – żeglarze i wspólnicy prowadzący Jet Line.

W działanie Fundacji są także zaangażowani przyjaciele, pracownicy i współpracownicy firmy. Misją Fundacji jest promowanie modelu życia, w którym praca, współpraca, przyjaźń oraz odpowiedzialność są wartościami nadrzędnymi. Nasz cel realizujemy organizując rejsy na żaglowcach, w które zabieramy dzieci i młodzież, zagrożone wykluczeniem społecznym.

Aby popłynąć z nami, muszą zrobić coś dla siebie (poprawić stopnie w szkole) i zrobić coś dla innych (wolontariat). Taka jest dewiza Fundacji: zrób coś dla siebie, zrób coś dla innych.

Pierwsze „Rejsy Odkrywców 2012 – w maju na Zawiszy” zostały wyróżnione w konkursie Kampania Społeczna Roku 2012 w kategorii „Kampanie społeczne firm i fundacji firm”. Jury podkreśliło zaangażowanie w organizację rejsów pracowników Jet Line.

Fundacja Rejs Odkrywców była jedną z 42 fundacji korporacyjnych, biorących udział w realizacji projektu „Podwyższenie jakości realizacji zadań publicznych przez fundacje korporacyjne w Polsce”, organizowanego przez Forum Darczyńców. Celem projektu było wypracowanie standardów działań dla już działających i nowych fundacji, powoływanych przez firmy w Polsce.

Jeśli chcesz i możesz pomóc w organizacji Rejsów, jeśli chcesz popłynąć z nami – zapraszamy do kontaktu. Po więcej informacji o Fundacji Rejs Odkrywców zapraszamy na stronę oraz na profil facebook.com/FundacjaRejsOdkrywcow.