Tag: uchwały krajobrazowe w miastach

UCHWAŁY krajobrazowe w G8 – stan na 1 grudnia 2017 r.

UCHWAŁY krajobrazowe w G8 – stan na 1 grudnia 2017 r.

Aktualne podsumowanie dotychczasowych wyników prac nad uchwałami krajobrazowymi (często nazywanymi kodeksami reklamowymi) w G8 – ośmiu największych polskich miastach – poprzedzamy informacją o tym, jak wygląda proces powstawania takiej uchwały.

Pierwszym krokiem jest podjęcie uchwały (intencyjnej), zobowiązującej wójta, burmistrza lub prezydenta miasta do przygotowania projektu uchwały krajobrazowej. Warto pamiętać, że nie wszystkie gminy mają potrzebę prowadzenia prac nad takim dokumentem.

Następne dwa etapy – określenie założeń do uchwały oraz powołanie zespołu projektowego – nie są wymagane przepisami prawa, jednak w większości przypadków okazują się konieczne.…

Czytaj Więcej