Tag: uchwały krajobrazowe G8

UCHWAŁY krajobrazowe w G8 – stan na 1 grudnia 2017 r.

UCHWAŁY krajobrazowe w G8 – stan na 1 grudnia 2017 r.

Aktualne podsumowanie dotychczasowych wyników prac nad uchwałami krajobrazowymi (często nazywanymi kodeksami reklamowymi) w G8 – ośmiu największych polskich miastach – poprzedzamy informacją o tym, jak wygląda proces powstawania takiej uchwały.

Pierwszym krokiem jest podjęcie uchwały (intencyjnej), zobowiązującej wójta, burmistrza lub prezydenta miasta do przygotowania projektu uchwały krajobrazowej. Warto pamiętać, że nie wszystkie gminy mają potrzebę prowadzenia prac nad takim dokumentem.

Następne dwa etapy – określenie założeń do uchwały oraz powołanie zespołu projektowego – nie są wymagane przepisami prawa, jednak w większości przypadków okazują się konieczne.…

Czytaj Więcej
NOWA UCHWAŁA dla Poznania

NOWA UCHWAŁA dla Poznania

22 listopada w Poznaniu odbyła się prezentacja założeń uchwały krajobrazowej.
Miasto Poznań rozpoczyna porządkowanie przestrzeni publicznej od wydzielenia obszarów i dla celów uchwały Poznań będzie podzielony na 4 strefy: staromiejską, zurbanizowaną, przyrodniczą oraz centrum i dzielnice historyczne:

W strefach: staromiejskiej i centralnej będą dopuszczone jedynie dwa typy nośników systemowych: citylight oraz słupy ogłoszeniowe. Dodatkowo będą dopuszczone murale na ścianach szczytowych oraz siatki ochronne podczas remontów, gdzie reklama będzie mogła stanowić 30% powierzchni dekoracji i być eksponowana nie dłużej niż 12 miesięcy.…

Czytaj Więcej