Uchwała krajobrazowa w Krakowie

Wojewoda pomorski wycofał się z zarzutów dotyczących złamania procedur uchwalania kodeksu krajobrazowego dla Gdańska co spowodowało, że uchwała krajobrazowa dla tego miasta została unieważniona w części a nie w całości.
A tymczasem w Krakowie Prezydent miasta odpowiedzialny za przygotowanie uchwały ogłosił powtórne wyłożenie projektu Kodeksu Krajobrazowego, tym samym potwierdzając zdanie, z którego właśnie wycofał się wojewoda pomorski.
Nowy projekt zostanie pokazany 9 kwietnia 2018 r. Poprzedni projekt był udostępniony do publicznego wglądu we wrześniu 2017 r. Na podstawie wykazu i sposobu rozpatrzenia uwag złożonych do uchwały i opublikowanych 15 grudnia 2017 r. należy zakładać, że projekt będzie miał następujący kształt:

  • podział miasta na 5 stref
  • reklama ustawiona zgodnie z prawem i reklama nielegalna są traktowane tak samo
  • największy dopuszczony w mieście format to 32 m2
  • ekrany LCD i LED są formami niedopuszczonymi poza nośnikami miejskimi
  • okres dostosowania wynosi 2 lata
  • specjalne przywileje dla miasta